Јавне набавке


 • 12.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности 17/18 - Предмет јавне набавке су периодични лекарски прегледи. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 02/19) Материјал за рентген ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 07.12.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 17/18 - Предмет јавне набавке су услуге периодичних лекарских прегледа. Одлука
 • 06.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку(набавка број 01/19) Ортопедске протезе ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.12.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности(набавка број 24/18) Потрошни материјал за медицинске апарате ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 06/18 - преговарачки поступак - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата Обавештење о закљученом уговору
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 06/18 - Предмет јавне набавке су сервис медицинских апарата. Одлука
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 22/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 22/18 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Одлука
 • 29.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 23/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке је УЗ апарат за факоемулзификацију. Обавештење о закљученом уговору
 • 28.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 23/18 - Предмет јавне набавке је УЗ апарат за факоемулзификацију. Одлука
 • 28.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/18) УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АПАРАТА ПРОИЗВОЂАЧА „DRÄGER“ ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 28/18) Хируршки конац poliglicolic acid - средње ресерптивни ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 25/18) Информатички материјал (преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 26.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 26/18) УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА CR CLASSIC система и ласерског принтера DV 5950 произвођача CARESTREAM HEALTH SA ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 20/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.11.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 06/18). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 06.11.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 21/18 - Предмет јавне набавке су лекови Сет Б . Одлука
 • 06.11.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 24/18) Магистрални и галенски препарати ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 22/18 - Предмет јавне набавке су кецеље и подлактице. Одлука
 • 30.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 21/18 - Предмет јавне набавке су инструменти за лапароскопију. Одлука
 • 30.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци 20/18 - отворни поступак - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 23/18) УЗ апарат за факоемулзификацију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 22/18) Кецеље и подлактице ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.10.2018. ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, обавештење о продужењу рока, допис о измени конкурсне документације)
 • 19.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 21/18) Инструменти за лапароскопију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.10.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 22/18) Цитостатици са листе Д ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 11.10.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б. Појашњење
 • 10.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 20/18 - Предмет јавне набавке су hirurški konci. Одлука
 • 09.10.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ конкурсне документације за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора - пречишћен текст, појашњење)
 • 03.10.2018.Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси и потрошни материјал за анализу тумор маркерa на апарату SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT .. Одлука
 • 03.10.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси и потрошни материјал за анализу тумор маркерa на апарату SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT .. Одлука
 • 24.09.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/18) Лекови - сет Б ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 20/18 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Обавештење о закљученом уговору
 • 20.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 19/18 - Предмет јавне набавке је превоз пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 20.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси и потрошни материјал за анализу тумор маркерa на апарату SIEMENS ADVIA CENTAUR XPT ..( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 18.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 20/18 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Одлука
 • 18.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 19/18 - Предмет јавне набавке је превоз пацијената . Одлука
 • 07.09.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 20/18) Прашак и остала средства за прање веша ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 06.09.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 19/18) Услуга ангажовања екстерног превоза пацијената ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 05.09.2018. Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку број 19/18 - предмет јавне набавке су протезе кука и остали уградни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 05.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 19/18 - Предмет јавне набавке су протезе за кукове и остали уградни материјал . Одлука
 • 04.09.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке број 15/18. Предмет јавне набавке су апарати за анестезију и пацијент монитори Обавештење о продужењу рока
 • 27.08.2018. Обавештење о закљученом уговору број 18/18 за јавну набавку мале вредности за набвку рачунара и штампача. Обавештење
 • 24.08.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 20/18). Предмет јавне набавке су hirurški konci ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.08.2018. Обавештење о закљученом уговору број 04/18 за јавну набавку у преговарачком поступку лабораторијског стакла и пластике. Обавештење
 • 23.08.2018. Наручилац је дана 07.08.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке у преговарачком поступку број 04/18 за јавну набавку лабораторијског стакла и пластике. Одлука
 • 23.08.2018. Обавештење о закљученом уговору број 03/18 за јавну набавку у преговарачком поступку санитетског потрошног материјала. Обавештење
 • 23.08.2018. Наручилац је дана 07.08.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке у преговарачком поступку број 03/18 за јавну набавку санитетског потрошног материјала. Одлука
 • 20.08.2018. Наручилац је дана 01.08.2018. године, донео одлуку о покретању јавне набавке мале вредности број 18/18 за јавну набавку рачунара и штампача. Одлука
 • 09.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Појашњење
 • 09.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Појашњење
 • 09.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Конкурсна документација- измена 2
 • 09.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло.( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 09.08.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 03/18). Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал.( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 07.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Појашњење
 • 07.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18). Рачунари и штампачи. Конкурсна документација- измена
 • 06.08.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 19/18). Предмет јавне набавке су протезе кука и остали уградни материјал у ортопедији ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 06.08.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 18/18) Рачунари и штампачи ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.08.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 18/18 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Обавештење о закљученом уговору
 • 26.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права у јавној набавци мале вредности број 16/18 - Предмет јавне набавке су периодични лекарски прегледи. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 • 25.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 16/18 - Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал за ОП блок. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 15/18 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 16/18 - Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал за операциони блок . Одлука
 • 16.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 16/18 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Обавештење о закљученом уговору
 • 13.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 15/18 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Одлука
 • 05.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 15/18). Таблетирана со. Конкурсна документација- измена
 • 05.07.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности (набавка број 15/18). Таблетирана со. Појашњење
 • 05.07.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 17/18) Периодични лекарски прегледи ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.07.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 16/18) Дијатермија и остали потрошни материјал за операциони блок ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.07.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 15/18) Таблетирана со ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 18/18). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата Појашњење
 • 19.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 17/18 - Канцеларијски материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности ( набавка број 14/18 ) Медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.06.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности ( набавка број 13/18 ) Разни резервни делови. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 14/18) Медицинска опрема ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у јавној набавци мале вредности (набавка број 13/18) Разни резервни делови ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 12/18 - Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке број 16/18. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Обавештење о продужењу рока
 • 18.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 16/18. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију Појашњење, Допис измена, Нова конкурсна
 • 18.05.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/18). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.05.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 18/18 - Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп. Одлука
 • 25.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/18). Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 24.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 09/18 - Потрошни материјал за трансфузију. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 15/18). Предмет јавне набавке су апарати за анестезију и пацијент монитори Појашњење
 • 20.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 16/18). Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 13.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/18). Предмет јавне набавке су медицински гасови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 13.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 13/18). Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Појашњење
 • 12.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 09/18 - Потрошни материјал за трансфузију. Одлука
 • 05.04.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 15/18). Предмет јавне набавке су апарати за анестезију и пацијент монитори ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 10/18 - Предмет јавне набавке је материјал за биохемију - хемостазе, гасне анализе, биохемија - лабораторијски реагенси Обавештење о закљученом уговору
 • 03.04.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/18). Предмет јавне набавке је бели, зелени и остали болеснички веш. Појашњење, Обавештење о продужетку рока, Нова конкурсна
 • 28.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/18). Предмет јавне набавке је бели, зелени и остали болеснички веш. Појашњење
 • 26.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/18). Предмет јавне набавке је бели, зелени и остали болеснички веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 10/18 - Потрошни материјал за биохемију. Одлука
 • 23.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 09/18). Потрошни материјал за трансфузију. Појашњење
 • 21.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 06/18 - Предмет јавне набавке је храна. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 13/18). Предмет јавне набавке је материјал за дијализу ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 14/18). Предмет јавне набавке је технички материјал( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 16.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива број 02/18 - Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation Laboratory и Becman Coulter. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 02/18 - Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation Laboratory и Becman Coulter. Одлука
 • 13.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 11/18). Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 13.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 04/18 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 05/18 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену.. Одлука
 • 09.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 07/18 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 07/18 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Одлука
 • 09.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 12/18) Лабораторијски потрошни материјал за хематолошке анализе и закуп апарата- број 12/18 ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 11/18) Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 07.03.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 02/18). Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation Laboratory и Becman Coulter.( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 05.03.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 08/18). Предмет јавне набавке је природни гас. Појашњење и измењена конкурсна
 • 02.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 09/18). Предмет јавне набавке је набавка потрошног материјала за операцију катаракте. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 01.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/18) Потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 08/18 - Предмет јавне набавке је набавка монитора, штампача и друга ЛАН опрема. Одлука
 • 23.02.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 08/18) Предмет јавне набавке је природни гас. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 04/18 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и лабораторијско стакло. Одлука
 • 23.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке број 04/18 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и лабораторијско стакло. Одлука
 • 22.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 06/18 - Предмет јавне набавке је храна. Одлука
 • 01.03.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/18) Потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.02.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 10/18) Потрошни материјал за биохемију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 01/18 - Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Siemens. Одлука
 • 12.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/18). Предмет јавне набавке је набавка монитора, штампача и друга ЛАН опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и појашњењење)
 • 08.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 08.02.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/18). Предмет јавне набавке је набавка монитора, штампача и друга ЛАН опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 06.02.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке су реагенси, калибратори, контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Siemens. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 02.02.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 02/18 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Обавештење о закљученом уговору
 • 31.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење и измењена конкурсна
 • 30.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење и измењена конкурсна
 • 29.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 06/18 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и запослених. Обавештење о закљученом уговору
 • 29.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 04/18 - Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 26.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 06/18 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и запослених. Одлука
 • 26.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 05/18 - Предмет јавне набавке су грађевински радови. Одлука
 • 25.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 03/18 - Предмет јавне набавке хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. Обавештење о закљученом уговору
 • 25.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/18 - Предмет јавне набавке су цитостативи листа Д. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 07/18). Предмет јавне набавке је преузимање отпада. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 04/18 - Предмет јавне набавке је гориво. Одлука
 • 23.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 03/18 - Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. Одлука
 • 22.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 03/18 - Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. Обавештење о закљученом уговору
 • 22.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 01/18 партија 5 - Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. Одлука
 • 18.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/18). Измена конкурсне документације у смислу исправке техничке грешке у сабирању у табели осигурања имовине (нов износ 637.979.967,36) и у табели рекапитулација. Предмет јавне набавке је осигурање. Нова конкурсна
 • 17.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 02/18 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Одлука
 • 17.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. појашњење
 • 17.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 07/18) Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 17.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/18). Предмет јавне набавке је осигурање. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 16.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. појашњење
 • 16.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 05/18) Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 15.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су грађевински радови. појашњење
 • 12.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 12.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. појашњење
 • 11.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/18). Предмет јавне набавке су грађевински радови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 11.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/18). Предмет јавне набавке је гориво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 11.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 22/17 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 03/18). Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. Појашњење
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 01/18 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе D. Одлука
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 22/17 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе. Одлука
 • 10.01.2018. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. појашњење
 • 10.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 03/18). Предмет јавне набавке је ангажовање екстерног превоза пацијената. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 09.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 02/18). Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 09.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 06/18) Предмет јавне набавке је храна. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.01.2018. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке је одржавање опреме у вешерају. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/18) Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 21/17 - Предмет јавне набавке су реагенси. Одлука
 • 27.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 19/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање апарата произвођача Dreger. Одлука
 • 26.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 01/18). Предмет јавне набавке су цитостатици са листе D. Појашњење
 • 20.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 03/18) Предмет јавне набавке је хируршки конац poliglicolic acid средње ресорптивни. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.12.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 22/17). Предмет јавне набавке су ортопедске протезе. Појашњење
 • 14.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 22/17 - Предмет јавне набавке су ортопедске протезе . ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 07.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 02/18) Предмет јавне набавке је материјал за рентген. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.12.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 01/18) Предмет јавне набавке су цитостатици са листе D. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 18/17 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. Обавештење о закљученом уговору
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 17/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање ЦТ скенера. Обавештење о закљученом уговору
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 18/17 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. Одлука
 • 27.11.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 21/17 - Предмет јавне набавке су реагенси . ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 27.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 17/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање ЦТ скенера. Одлука
 • 17.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 19/17). Предмет јавне набавке је сервисирање апарата произвођача Dreger. Допис о измени, обавештење о продужењу рока и нова конкурсна документација
 • 07.11.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 20/17 - Предмет јавне набавке је медицински кисеоник и други гасови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 06.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 24/17 - Предмет јавне набавке је рачунарска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 06.11.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о измени одлуке о закључењу уговора у отвореном поступку број 15/17 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 25.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 19/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање апарата произвођача Dreger. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 18/17 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 18.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 14/17 - Предмет јавне набавке су галенски препарати. Обавештење о закљученом уговору
 • 18.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 13/17 - Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Обавештење о закљученом уговору
 • 13.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку број 17/17 - Предмет јавне набавке је сервисирање ЦТ скенера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 11.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 23/17 - Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Обавештење о закљученом уговору
 • 11.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 24/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, штампача. појашњење
 • 09.10.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 24/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, штампача. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 03.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетим одлукама о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 23/17 - Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Одлука
 • 03.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 14/17 - Предмет јавне набавке су галенски препарати. Одлука
 • 03.10.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 13/17 - Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Одлука
 • 29.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетим одлукама о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 22/17 - Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. Одлука
 • 27.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у преговарачком поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 26.09.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 08/17). Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 22.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 15/17 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Допис, појашњење, измењена конкурсна документација
 • 19.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/17). Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Појашњење и обавештење о продужењу рока
 • 19.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у у отвореном поступку (набавка број 16/17). Предмет јавне набавке су протезе кукова и остали имплатанти у ортопедији. Појашњење
 • 19.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Појашњење
 • 18.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/17). Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. Појашњење
 • 14.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 21/17 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Обавештење о закљученом уговору
 • 14.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку(набавка број 15/17). Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење
 • 14.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку(набавка број 13/17). Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. Појашњење
 • 13.09.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/17). Предмет јавне набавке су разни резевни делови за медицинску опрему. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 13.09.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 06.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 21/17 - Предмет јавне набавке је прашак за веш. Одлука
 • 04.09.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку(набавка број 15/17). Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење
 • 29.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 16/17). Предмет јавне набавке су протезе кукова и остали имплатанти у ортопедији. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 15/17). Предмет јавне набавке су хируршки конци. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 25.08.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/17). Предмет јавне набавке је је прашак за веш. ( преузмите: измењена конкурсна документација са моделом уговора и допис)
 • 25.08.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/17). Предмет јавне набавке је прашак за веш. Појашњење
 • 25.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/17). Предмет јавне набавке је прашак за веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 17.08.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 13/17). Предмет јавне набавке су лекови - сет Б. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 21.06.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 20/17). Предмет јавне набавке су услуге периодичних прегледа. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 07/17 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Обавештење о закљученом уговору
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 07/17 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Одлука
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 06/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Обавештење о закљученом уговору
 • 07.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 06/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Одлука
 • 06.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 06.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 04/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 06.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 05.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 05/17 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Одлука
 • 02.06.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива број 04/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 24.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 18/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. појашњење
 • 23.05.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 18/17). Предмет јавне набавке је медицински инструменти и опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 07/17). Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 06/17). Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 05/17). Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку без објављивања позива (набавка број 04/17). Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 12/17 - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 17/17 - Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 15/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 19.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 16/17 - Предмет јавне набавке је преузимање и категоризација отпада. Обавештење о закљученом уговору
 • 17.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 12/17 - Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. Одлука
 • 11.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 17/17 - Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. Одлука
 • 11.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 15/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 08.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 16/17 - Предмет јавне набавке је преузимање и категоризација отпада. Одлука
 • 05.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је штампани материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 04.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о закљученом уговору
 • 03.05.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. појашњење
 • 27.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора)
 • 27.04.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/17). Предмет јавне набавке је набавку рачунара, монитора, штампача и сервера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 25.04.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 16/17). Предмет јавне набавке је преузимање и категоризација отпада. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 24.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.04.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 15/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Одлука
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Одлука
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 12/17 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш, униформе и пиџаме. Одлука
 • 20.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Одлука
 • 18.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Одлука
 • 13.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 03/17 партија 2 - Предмет јавне набавке су кутије за оштре предмете. Одлука
 • 12.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 14/17 - Предмет јавне набавке су услуге одржавања возила. Одлука
 • 12.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 13/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 12.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Одлука
 • 07.04.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/17). Предмет јавне набавке је зелени и бели веш, униформе и пиџаме. појашњење
 • 31.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/17). Предмет јавне набавке је зелени и бели веш, униформе и пиџаме. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 30.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 12/17) Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 13/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 28.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 11/17 - Предмет јавне набавке су услуге превоза. Обавештење о закљученом уговору
 • 28.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење - појашњење)
 • 27.03.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. ( преузмите: Обавештење )
 • 27.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. појашњење
 • 24.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење - појашњење)
 • 24.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 10/17 - Предмет јавне набавке је ортопедска бушилица. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. појашњење
 • 23.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 11/17 - Предмет јавне набавке су услуге превоза. Одлука
 • 22.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 22.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 07/17 - Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Одлука
 • 22.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење - појашњење)
 • 20.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 17.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. појашњење
 • 15.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Појашњење
 • 15.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/17 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. Појашњење
 • 15.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17. Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и појашњење 1 и појашњење 2)
 • 14.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 11/17). Предмет јавне набавке су услуге превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 14.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 10/17 - Предмет јавне набавке је ортопедска бушилица. Одлука
 • 13.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Појашњење
 • 13.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17. Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/17 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/17 - Предмет јавне набавке је материјал за дијализу. Појашњење
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 10.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 09/17 - Предмет јавне набавке су биопсиони форцепси. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 11/17) Предмет јавне набавке је Материјал за микробиологију, патологију, хемикалије, тестови и алергени. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 08.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 04/17 - Предмет јавне набавке је храна. Обавештење о закљученом уговору
 • 07.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 09/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема - биопсиони форцепси. Одлука
 • 07.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и појашњењу отвореном поступку број 08/17. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, појашњење)
 • 07.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Одлука
 • 06.03.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку број 05/17. Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 06.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за подношење понуда у јавној набавци мале вредности број 10/17. Предмет јавне набавке је ортопедска бушилица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење
 • 03.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у преговарачком поступку са објављивањем позива (набавка број 03/17). Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 03.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Обавештење о закљученом уговору
 • 01.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 01.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 05/17 - Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата. Појашњење
 • 01.03.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 08/17 - Предмет јавне набавке су грађевински радови. Обавештење
 • 01.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ортопедска бушилица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 01.03.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 10/17) Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 27.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 09/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема - биопсиони форцепси. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/17) Предмет јавне набавке је материјал за дијализу и перитонеумску дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 04/17 - Предмет јавне набавке је храна. Одлука
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 03/17 партија 2 - Предмет јавне набавке су хибридне протезе кука. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 31/16 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Обавештење о закљученом уговору
 • 21.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 27/16 партија 7 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 20.02.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда у отвореном поступку број 05/17. Предмет јавне набавке је сервис медицинских апарата ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, допис и обавештење)
 • 17.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 07/17 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за операциони блок. Обавештење о закљученом уговору
 • 17.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 05/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Обавештење о закљученом уговору
 • 17.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Одлука
 • 14.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 08/17) Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су вакуум епрувете, држачи, игле. Одлука
 • 13.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Обавештење о закљученом уговору
 • 10.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је тотална бесцементна протеза кука. Одлука
 • 10.02.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку у преговарачком поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је тотална беѕцементна протеза кука. ( преузмите: Обавештење )
 • 10.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке је хибридна протеза кука. Одлука
 • 10.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/17). Предмет јавне набавке су молерски, грађевински, лимарски и водоинсталатерски радови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 09.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 02/17 - Предмет јавне набавке је материјал за рентген. Одлука
 • 06.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 07/17 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за операциони блок. Одлука
 • 08.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 06/17 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 04/17 - Предмет јавне набавке је осигурање лица и имовине. Обавештење о закљученом уговору
 • 08.02.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива број 01/17. Предмет јавне набавке су вакуум епрувете, држачи, игле ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, допис и обавештење)
 • 06.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 05/17 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 03.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 07/17) Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 06/17 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Одлука
 • 03.02.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 06/17) Предмет јавне набавке је технички материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 03.02.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Обавештење о продужењу рока
 • 01.02.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 02/17. Предмет јавне набавке су добра – тотална бесцементна протеза кука ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 31.01.2017. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 01/17. Предмет јавне набавке су вакуум епрувете, држачи, игле ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 27.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су хибридне протезе кукова. Појашњење
 • 27.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 07/17). Предмет јавне набавке је потрошни материјал за операциони блок ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 26.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 06/17 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 26.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 04/17 - Предмет јавне набавке је осигурање лица и имовине. Одлука
 • 25.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/17). Предмет јавне набавке је медицинска опрема ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 24.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 24.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 03/17 - Предмет јавне набавке је гориво. Обавештење о закљученом уговору
 • 23.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/17). Предмет јавне набавке је преузимање отпада ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 03/17 - Предмет јавне набавке су хибридне протезе кукова. Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 19.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 18.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 18.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 05/17) Предмет јавне набавке је сервисирање медицинске опреме. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.01.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 29/16 - Предмет јавне набавке су импланти за кукове. ( преузмите: Обавештење )
 • 17.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 04/17 - Предмет јавне набавке је осигурање имовине и лица. Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 17.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу и измени конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење и измењена конкурсна документација
 • 13.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/17). Предмет јавне набавке је осигурање имовине и лица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 13.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/17 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 13.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне је лабораторијска пластика и стакло. Обавештење о закљученом уговору
 • 12.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци у отвореном поступку број 30/16 - Предмет јавне је потрошни материјал за трансфузију. Одлука о закљученом уговору
 • 12.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 03/17 - Предмет јавне набавке је гориво. Одлука
 • 09.01.2017. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/17) Предмет јавне набавке је храна. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 09.01.2017. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: Обавештење )
 • 09.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о обустави поступка у јавној набавци мале вредности број 02/17 - Предмет јавне набавке су услуге превоза. Одлука о обустави поступка
 • 06.01.2017. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 01/17 - Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. Одлука
 • 29.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 03/17) Предмет јавне набавке су хибридне протезе кукова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 30/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Одлука
 • 29.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 02/17). Предмет јавне набавке су услуге превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 03/17). Предмет јавне набавке је гориво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 28.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Одлука
 • 27.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 02/17) Предмет јавне набавке је материјал за рентген. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 01/17) Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/17). Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 22.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 31/16 - Предмет јавне набавке су оптики уређаји и штампачи. Обавештење о закљученом уговору
 • 16.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 31/16 - Предмет јавне набавке су оптики уређаји и штампачи. Одлука 1, Одлука 2
 • 14.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Појашњење
 • 09.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 29/16 - Предмет јавне набавке су униформе, постељине и компресе. Обавештење о закљученом уговору
 • 09.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 30/16 - Предмет јавне набавке су мајице. Одлука
 • 08.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у јавној набавци мале вредности број 28/16. Предмет јавне набавке су штампачи, монитори и остала резервна опрема за информатику . Уговор
 • 01.12.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 30/16). Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: пречишћену конкурсну документацију )
 • 01.12.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 31/16) Предмет јавне набавке су оптики уређаји и штампачи. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 28/16. Ово обавештење представља допуну претходно објављеног обавештења о поднетом захтеву за заштиту права - Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Обавештење
 • 30.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени одлуке о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 28/16 - Предмет јавне набавке су рачунари, штампачи и остала информатичка опрема. Одлука
 • 30.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 30/16) Предмет јавне набавке су мајице. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 29/16 - Предмет јавне набавке су униформе, постељине и компресе. Одлука
 • 28.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 28/16 - Предмет јавне набавке су рачунари, штампачи и остала информатичка опрема. Одлука
 • 25.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 28/16 - Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Обавештење
 • 25.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о исправци појашњења конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 24.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Обавештење
 • 22.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 17.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 30/16) Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 16.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 16.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Допис, нова конкурсна документација и обавештење о продужењу рока
 • 16.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 29/16). Предмет јавне набавке су униформе, постељине и компресе. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 16.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 28/16). Предмет јавне набавке су рачунари, штампачи и остала информатичка опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Одлука
 • 10.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 29/16 - Предмет јавне набавке су импланти за кукове. Појашњење
 • 10.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Одлука
 • 09.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 27/16 - Предмет јавне набавке видео гастроскоп. Одлука
 • 09.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 26/16 - Предмет јавне набавке је апарат за анестезију. Одлука
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 26/16 - Предмет јавне набавке је апарат за анестезију. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 26/16 - Предмет јавне набавке је апарат за анестезију. Појашњење
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци 2,мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење 2, Појашњење 3, Појашњење 4, Појашњење 5, Појашњење 6 и Појашњење 7
 • 04.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 27/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 02.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 09/16 - партија 15. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал . Уговор
 • 02.11.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 25/16 - Предмет јавне набавке су пацијент монитори. Појашњење
 • 02.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 27/16) Предмет јавне набавке видео гастроскоп. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, измену конкурсне документације)
 • 01.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 29/16) Предмет јавне набавке су импланти за кукове. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.11.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (набавка број 28/16) Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал и закуп апарата. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.10.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 26/16) Предмет јавне набавке је медицинска опрема - апарат за анестезију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.10.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 25/16) Предмет јавне набавке је медицинска опрема - пацијент монитори. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 26.10.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 25/16 - Предмет јавне набавке су реагенси и потрошни материјал за анализаторе АЛИФАX И РОЛЛЕР 20. Уговор
 • 26.10.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 25/16 - Предмет јавне су реагенси и потрошни материјал за анализаторе АЛИФАX И РОЛЛЕР 20. Одлука
 • 20.10.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 26/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. Појашњење
 • 19.10.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 27/16) Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 28.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности број 24/16 - Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола апарата за мамографију. Уговор
 • 22.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 22/16 - Предмет јавне набавке је медицински кисеоник и други гасови. Уговор
 • 22.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 24/16 - Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола апарата за мамографију. Одлука
 • 21.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 26/16) Предмет јавне набавке је хируршки конац полигликолик ацид средње ресорптивни. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 20.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 25/16) Предмет јавне набавке су реагенси и потрошни материјал за анализаторе АЛИФАX И РОЛЛЕР 20. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 14.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 24/16) Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола апарата за мамографију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 09.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 23/16 - Предмет јавне набавке је набавка осталог уградног материјала у ортопедији. Обавештење о закљученом уговору
 • 02.09.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности (набавка број 23/16) Предмет јавне набавке је прашак за веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.09.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у преговарачком поступку број 05/16 - Предмет јавне набавке су санитетски материјал и инструменти. Обавештење о закљученом уговору
 • 31.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустављању поступка јавне набавке(набавка број 21/16).Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. ( преузмите: обавештење о поништењу поступка , и решење о поништењу поступка)
 • 31.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 20/16 - Предмет јавне набавке је набавка резервних делова са уградњом и пуштањем у рад ЦТ скенера. Одлука
 • 30.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о поднетом захтеву за заштиту права понуђача у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Обавештење
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку (набавка број 24/16) Предмет јавне набавке је хируршки конац. ( преузмите: пречишћену конкурсну документацију , допис о измени конкурсне документације)
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 19/16. Предмет јавне набавке су добра - имплантати за колена. ( преузмите: одлуку о додели уговора и обавештење о додели уговора)
 • 26.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о исправци у одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 05/16 - Предмет јавне набавке су санитетски материјал и инструменти. Одлука
 • 25.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Појашњење - измена
 • 25.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 25.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал . Појашњење - измена
 • 19.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 19.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 19.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал . Појашњење - измена
 • 17.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 24/16 - Предмет јавне набавке је хируршки конац. Појашњење - измена
 • 17.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 21/16 - Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. Појашњење - измена
 • 04.08.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 24/16) Предмет јавне набавке је хируршки конац. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 02.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 18/16 - Предмет јавне набавке су Лекови са Б листе. Појашњење - измена
 • 02.08.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 21/16) Предмет јавне набавке је лабораторијски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 01.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 17/16. Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Уговор
 • 01.08.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 16/16. Предмет јавне набавке је санитетски материјал и инструменти. Уговор
 • 01.08.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 05/16. Предмет јавне набавке је санитетски материјал и инструменти. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 01.08.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 23/16) Предмет јавне набавке је набавка осталог уградног материјала у ортопедији. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 22/16) Предмет јавне набавке је набавка медицинског кисеоника и других медицинских гасова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 26.07.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у отвореном поступку 18/16 - Предмет јавне набавке су Лекови са Б листе. Допис и Нова конкурсна
 • 26.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/16). Предмет јавне набавке су услуге дозиметријске контроле РТГ апарата. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 26.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 20/16) Предмет јавне набавке је набавка резервних делова са уградњом и пуштањем у рад ЦТ скенера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 22.07.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 19/16) Предмет јавне набавке су имплантати за колена ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.07.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 17/16 - Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. Одлука
 • 18.07.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 16/16 - Предмет јавне набавке је санитетски материјал и инструменти. Одлука
 • 27.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 04/16 - Предмет јавне набавке је хлеб и пециво. Одлука
 • 22.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у преговарачком поступку број 03/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал микробиологију. Уговор
 • 21.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у преговарачком поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за хемодијализу. Уговор
 • 20.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у преговарачком поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Уговор
 • 16.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 17/16. Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. ( преузмите: измењену конкурсну документацију са моделом уговора, појашњење)
 • 16.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу поступку јавне набавке мале вредности број 18/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Уговор
 • 14.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 20/16 - Предмет јавне набавке је рачунарска опрема-монитори. Уговор
 • 08.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 21/16 - Предмет јавне набавке су периодични прегледи. Уговор
 • 08.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 19/16 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Уговор
 • 08.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 03/16 - Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Одлука
 • 07.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 15/16. Предмет јавне набавке је уградни материјал у ортопедији. Уговор
 • 06.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 15/16 - Предмет јавне набавке је уградни материјал у ортопедији. Одлука
 • 06.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 02.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели Уговора у јавној набавци мале вредности број 21/16 - Предмет јавне набавке је периодични лекарски преглед. Одлука
 • 02.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о обустави поступка у јавној набавци мале вредности број 21/16 - Предмет јавне набавке је дозиметријска контрола РТГ апарата. Одлука о обустави партије
 • 01.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 20/16 - Предмет јавне набавке је набавка монитора. Одлука
 • 01.06.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 19/16 - Предмет јавне набавке је таблетирана со. Одлука
 • 01.06.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 17/16) Предмет јавне набавке су магистрални и галенски препарати. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 31.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 -Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 31.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/16 - Партиија 1 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 30.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 04/16. Предмет јавне набавке су хлеб и пециво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 30.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави поступка у отвореном поступку број 19/15, партија 3- Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Обавештење
 • 30.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 13/16. Предмет јавне набавке су лабораторијски реагенси. Уговор
 • 30.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави поступка у отвореном поступку број 14/16 -Предмет јавне набавке су хлеб и пецива. Обавештење
 • 26.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 03/16. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 25.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 02/16. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 23.05.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 21/16). Предмет јавне набавке су услуге периодичних лекарских прегледа. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.05.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 20/16). Предмет јавне набавке је монитори. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.05.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 19/16). Предмет јавне набавке је таблетирана со. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 20.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 -Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 19.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 30/15 партија 11. Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Уговор
 • 18.05.2016. OБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број 01/16. Предмет јавне набавке је потрошни материјал за дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и обавештење)
 • 18.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 -Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 13.05.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о обустави поступка јавне набавке у отвореном поступку број 19/15- партија 3 - Предмет јавне набавке су Лабораторијски реагенси. Одлука
 • 27.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 12/16. Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Уговор
 • 26.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 09/16. Предмет јавне набавке је санитетски потрошни материјал . Уговор
 • 26.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 10/16. Предмет јавне набавке су имплантати за кукове . Уговор
 • 19.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 14/16) Предмет јавне набавке су храна, хлеб и пециво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16) - Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. Допис и Нова конкурсна
 • 18.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16) - Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. Допис и Нова конкурсна
 • 18.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 07/16. Предмет јавне набавке је материјал за микробиологију. Уговор
 • 15.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и новој конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16) - Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. Допис и Нова конкурсна
 • 14.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 18/16). Предмет јавне набавке су средства за хигијену и одржавање кухиње. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 14.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 17/16). Предмет јавне набавке су медицински инструменти и опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 12.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о допуни одлуке о додели уговора у отвореном поступку број 09/16 - Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 08.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 09/16 - Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Одлука
 • 07.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Одлука
 • 07.04.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 16/16 - Предмет јавне набавке је одржавање возила. Одлука
 • 06.04.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 13/16) Предмет јавне набавке су биохемијски реагенси. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 29.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 16/16 -Предмет јавне набавке je одржавање и поправка возила. Појашњење
 • 29.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 15/16 -Предмет јавне набавке су штампачи. Уговор
 • 28.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 25.03.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 16/16). Предмет јавне набавке je одржавање и поправка возила. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 25.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 14/16 - Предмет јавне набавке je ултразвук. Уговор
 • 25.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Одлука
 • 23.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 10/16 - Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. Допис и обавештење о продужењу рока
 • 22.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о измени, Нова конкурсна
 • 22.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 21.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 15/16 - Предмет јавне набавке су штампачи. Одлука
 • 18.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 11/16 -Предмет јавне набавке je технички материјал. Појашњење
 • 18.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Појашњење
 • 18.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности број 14/16 - Предмет јавне набавке је ултразвучни апарат. Одлука
 • 17.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке je зелени веш. Уговор
 • 16.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 12/16 - Предмет јавне набавке je медицинске опреме. Уговор
 • 15.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 12/16 - Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. Обавештење о измени, Нова конкурсна
 • 11.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 11.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 10.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/16 - Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. Појашњење
 • 10.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 10.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 09.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке je зелени веш. Одлука
 • 09.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Одлука
 • 09.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 06/16 - Предмет јавне набавке je материјал за РТГ. Одлука
 • 07.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 10/16 - Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. Појашњење
 • 07.03.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 04.03.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 15/16). Предмет јавне набавке су штампачи - разни. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 04.03.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 14/16). Предмет јавне набавке је ултразвучни апарат. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 29.02.2016. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. ( преузмите: Обавештење )
 • 29.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 29.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 29.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. Појашњење
 • 26.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. Појашњење
 • 26.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 13/16 - Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. Појашњење
 • 26.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 11/16 -Предмет јавне набавке je технички материјал. Појашњење
 • 25.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 12/16) Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење.
 • 25.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 - Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење 1 и Појашњење 2
 • 24.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 24.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење 1 и Појашњење 2
 • 24.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење 1 и Појашњење 2
 • 24.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 13/16). Предмет јавне набавке је зелени и бели веш. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 24.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 12/16). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 23.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 11/16) Предмет јавне набавке је технички материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 23.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 09/16 -Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. Појашњење
 • 22.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави поступка јавне набавке мале вредности (набавка број 11/16). Предмет јавне набавке су услуге интерног превоза. ( преузмите: обавештење о обуставе поступка јавне набавке)
 • 19.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 10/16) Предмет јавне набавке су имплатанти за кукове. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 19.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 - Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 18.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење и партије у доц формату.
 • 17.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 04/16. Предмет јавне набавке су цитостатици са листе Д. Уговор
 • 12.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 08/16 -Предмет јавне набавке су хируршки конци. Појашњење
 • 11.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Одлука
 • 11.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Обавештење о измени
 • 10.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Обавештење о измени, Нова конкурсна и појашњење
 • 10.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Уговор
 • 10.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 09/16) Предмет јавне набавке je санитетски потрошни материјал. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 09.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне је храна. Уговор
 • 08.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 05/16 - Кертриџ за гасни анализатор за апарат GEM PREMIER 3000 (od 150 анализа). Уговор
 • 05.02.2016. Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права за јавну набавку по отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне је материјал за дијализу. ( преузмите: Обавештење )
 • 05.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора за партију 10 у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне је храна. Одлука
 • 04.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Уговор
 • 04.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је набавка ЦР система. Уговор
 • 04.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 06/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Уговор
 • 04.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 11/16). Предмет јавне набавке су услуге интерног превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 05/16 - Кертриџ за гасни анализатор за апарат GEM PREMIER 3000 (od 150 анализа). Одлука
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 04/16 - Предмет јавне набавке су лекови са Д листе. Одлука
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Одлука
 • 03.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 10/16 - Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. Појашњење
 • 02.02.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 08/16) Предмет јавне набавке су хируршки конци ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 02.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 07/16 - Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. Појашњење
 • 01.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени одлуке о додели уговора у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне је материјал за дијализу. Одлука
 • 01.02.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 10/16 - Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. Појашњење
 • 29.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Појашњење
 • 29.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Одлука
 • 29.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је набавка ЦР система. Одлука
 • 29.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 10/16). Предмет јавне набавке су резервни делови и потрошни материјал за медицинске апарате. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 28.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 03/16 - Предмет јавне набавке су протезе кукова. Одлука
 • 28.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 09/16 - Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. Појашњење
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне је храна. Одлука
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 06/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 27.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне је материјал за дијализу. Одлука
 • 26.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 05/15 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Уговор
 • 26.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 07/16) Предмет јавне набавке je материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, тестови и алергени. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 09/16). Предмет јавне набавке je осигурање имовине и лица. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, партије и позив)
 • 25.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 25.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ЦР систем. Појашњење
 • 25.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације и продужењу рока за пријаву у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства ѕа хигијену. Обавештење о измени, Нова конкурсна и обавештење о продужењу рока
 • 20.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 04/15 - Предмет јавне набавке су дијатермије. Уговор
 • 20.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 05/16 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Одлука
 • 19.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Нова конкурсна
 • 19.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 19.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 19.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 06/16) Предмет јавне набавке je материјал за рентген. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 08/16 - Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. Појашњење
 • 18.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 07/16 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ЦР систем. Појашњење
 • 15.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 08/16). Предмет јавне набавке су молерски, водонинсталатерски и општи грађевински радови. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 07/16). Предмет јавне набавке је медицинска опрема - ЦР систем. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку jавне набавке мале вредности број 04/16 - Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал. Одлука
 • 15.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је храна. Појашњење и Конкурсна документација
 • 13.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 06/16). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 12.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности број 05/16 - Предмет јавне набавке је преузимање отпада. Појашњење
 • 06.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 05/16). Предмет јавне набавке је преузимање отпада. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 05.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 05.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Уговор
 • 04.01.2016. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 05/16). Кертриџ за гасни анализатор за апарат GEM PREMIER 3000 (od 150 анализа). ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 04.01.2016. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је храна. Појашњење
 • 30.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредости број 03/16 - Предмет јавне набавке су услуге екстерног превоза.. Уговор
 • 30.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредости број 02/16 - Предмет јавне набавке је одржавање софтвера. Уговор
 • 30.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредости број 01/16 - Предмет јавне набавке је гориво. Уговор
 • 30.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 04/16). Предмет јавне набавке су дијатермије и остали потрошни материјал за ОП блок. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 30.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 04/16) Предмет јавне набавке су лекови са Д листе. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 30.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 03/16) Предмет јавне набавке су протезе кукова. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу - измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење - измена
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 25.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 02/16 - Предмет јавне набавке су средства за хигијену. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16 - Предмет јавне набавке је храна. Појашњење
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 01/16. Предмет јавне набавке је храна. Допис о измени конкурсне документације , Партија 13
 • 24.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Одлука
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15. Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Обавештење о продужењу рока,
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 22.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Измењена конкурсна документација и Допис
 • 22.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 02/16) Предмет јавне набавке су средства за хигијену. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 18.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку (набавка број 01/16) Предмет јавне набавке је храна. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора, позив)
 • 17.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 17.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 17.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 17.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 03/16). Предмет јавне набавке су услуге екстерног превоза. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 17.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 02/16). Предмет јавне набавке је одржавање софтвера. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 16.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 01/16). Предмет јавне набавке је гориво. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 15.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о потписаном уговору у отвореном поступку број 25/15 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Обавештење
 • 11.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о закључењу уговора у отвореном поступку број 27/15 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Уговор
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Измена
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Измена
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 09.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 30/15 - Предмет јавне набавке је материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. Појашњење
 • 08.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 22/15 - Предмет јавне набавке је медицинска опрема. Одлука
 • 07.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у јавној набавци мале вредности број 23/15 - Предмет јавне набавке су рачунари и штампачи. Појашњење
 • 02.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 25/15 - Предмет јавне набавке је лабораторијска пластика и стакло. Одлука
 • 02.12.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о обустави отвореног поступка број 29/15 - Предмет јавне набавке су лекови. Обавештење
 • 01.12.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 23/15). Предмет јавне набавке су рачунари и штампачи. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 27.11.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности (набавка број 22/15). Предмет јавне набавке је медицинска опрема. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 26.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 27/15 - Предмет јавне набавке је потрошни материјал за трансфузију. Одлука
 • 26.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Појашњење
 • 23.11.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку 30/15. Материјал за хемодијализу и перитонеумску дијализу. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)
 • 20.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 28/15 - Предмет јавне набавке су дезинфекциона средства. Појашњење
 • 20.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 29/15 - Предмет јавне набавке су лекови са листе Б. Појашњење
 • 17.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 29/15 - Предмет јавне набавке су лекови са листе Б. Појашњење
 • 10.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о потписаном уговору у отвореном поступку број 26/15 - Предмет јавне набавке су имплатанти за колена. Обавештење
 • 10.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о одлуци о додели уговора у отвореном поступку број 26/15 - Предмет јавне набавке су имплатанти за колена. Одлука
 • 06.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 25/15 - Предмет јавне набавке су лабораторијска пластика и стакло. Појашњење
 • 02.11.2015. Наручилац обавештава све понуђаче о појашњењу конкурсне документације у отвореном поступку број 26/15 - Предмет јавне набавке су имплатанти за колена. Појашњење
 • 02.11.2015. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку 29/15. Предмет јавне набавке су лекови са листе Б. ( преузмите: конкурсну документацију са моделом уговора и позив)

Службе